En av dem som vågat anmäla är vänsterpartisten Linda Snecker, som nu sitter i riksdagen men som tidigare var kommunpolitiker i Norrköping, men hoten fick henne ändå att sluta twittra.

– Och jag har faktiskt inte börjat twittra igen, det tar för mycket energi att vissa tror att de kan säga vad som helst bara för att man är kvinna, vänster och feminist. Jag har ingen lust att vara deras slaskhink, de får säga vad de vill men inte på mina forum, säger Linda Snecker.

Hon förstår att det kan vara svårt och jobbigt att anmäla, men påpekar att det är viktigt för att få till en förändring.

– Statistiken blir ett sätt att se vart samhällets resurser ska riktas och tydliggör att det inte är mitt ansvar att jag hotats. Annars kanske vi inte kommer bort från "flickan och skulden", med frågor om vad man har på sig, vart man var och om man har druckit alkohol, eller varför man lagt upp en "sexig" bild på Instagram, säger Linda Snecker.

Hon har fått två män fällda för att ha hotat henne och hon har gåt ut och berättat om det offentligt tidigare, något som hon gjort för att stärka andra tjejer och kvinnor att våga anmäla.

Om man utsätts för hot ska man prata med en kompis eller föräldrar och inte bära hotet själv, sedan ska man också polisanmäla hotet.

– Jag tror många har en felaktig bild av polisen idag, numer får man ett jättebra bemötande och hjälp. Men det finns vissa personer som tjänar på att kvinnor inte ska våga polisanmäla och det är de som sprider en falsk bild av polisen, säger Linda Snecker.

Men att man polisanmäler betyder inte att fallet tas upp i domstol nästa dag. Det tar fortfarande tid.

Undersökningar visar att förtroendevalda allt oftare utsätts för hot, hat och våld på grund av sitt politiska uppdrag. Färre än hälften av de som blivit utsatta väljer att rapportera till någon och ännu färre väljer att polisanmäla, visar Brottsförebyggande rådets undersökning.

Mot den bakgrunden ger Polismyndigheten, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Brottsoffermyndigheten nu gemensamt ut skriften ”Anmäl alltid hot, hat och våld”. Skriften innehåller autentiska rättsfall där förtroendevalda har polisanmält händelser av hot, hat och våld och vilka skäl som har lett fram till fällande domar för gärningspersonerna.