Ulla Bäckman, 87 år i höst, har efter arbetslivet varit aktiv i PRO i hemorten Norrköping och drivit frågor som rör äldres situation – bland annat har hon länge kämpat för att Region Östergötland eller kommunerna i länet ska kunna tillhandahålla uterollatorer till de som inte själva har råd att införskaffa sådana.

– Ja, det har jag arbetat för ända sedan 2008 då man lade ner den möjligheten. En uterollator kostar omkring 4000 kronor och det är flera av mina kompisar som inte har råd med en sådan, berättar Ulla Bäckman.

Det är emellertid först den senaste månaden som hon själv har erfarit hur viktigt det kan vara att ha tillgång till en rollator för utebruk.

Artikelbild

| Uterollator borde tillhandahållas av samhället, enligt Ulla Bäckman.

– Jag genomgick en större operation den 1 augusti som kostar bortåt en miljon kronor för samhället. Har de kostat på mig det så är det min skyldighet och ansvar att se till att komma igång och röra mig efteråt, säger Ulla Bäckman som menar att om man blir sittande hemma efter ett sådant ingrepp försvårar det läkandet och livskvaliteten.

– Jag har kunnat låna en rollator så jag har hållt mig igång och går rundor, antingen med rollatorn eller gångstavar. Man har ett eget ansvar men då måste man ges möjligheten att ta det även om man är resurssvag.

Själv är hon inbokad på rehabiliteringsgymnastik i slutet av september men menar att det varit väldigt viktigt att komma i rörelse innan dess.

– Jag utökar mitt revir härikring varje dag när jag är ute och går och kommer väl att behöva rollatorn i någon månad till. Sedan vill jag säga att vården är fantastisk, det måste jag poängtera, tycker Ulla Backman som alltså främst betonar vikten av egen eftervård.

Artikelbild

| Ulla Bäckman lovordar vården efter sin operation.

– Men det handlar ju också om förebyggande friskvård – kommer man i rörelse mår man bättre och får ökad frihet, kan träffa människor och få ett socialt liv: det är viktigt för hälsan också.

Hon påpekar att Östergötland är den enda regionen som inte erbjuder uterollatorer via vårdapparaten.

Artikelbild

– I några fall får man betala en mindre avgift, i de flesta får man låna den gratis. När jag var på en konferens där det var människor från hela landet blev många förvånade när de hörde det här, säger Ulla Bäckman som tror att orsaken att man inte får gehör är att inte alla politiker förstår vad frågan handlar om och hur det kan slå när man blir äldre och har låg pension.

– Alltfler blir allt äldre och därför blir friskvård alltmer viktigt, det gör rollatorfrågan ännu mer aktuell.