Det nya namnet är blott tre dagar ungt – namnbytet gjordes nämligen den första dagen på året – ett namn som ledningen anser beskriver aktiviteterna på skolan bättre. Även Vretagymnasiet i Linköping, som tillsammans med Himmelstalund utgör Naturbruksgymnasiet i Östergötland, har bytt namn.

– Det här är skolor som driver många olika former av utbildningar. Förutom gymnasieutbildningar har vi även kommunal vuxenutbildning, uppdragsutbildning till yrkesverksamma och yrkeshögskolutbildningar, säger skolchef Ingela Appelsved.

Totalt läser runt 650 elever på något av de gymnasieprogram som erbjuds (naturbruk, fordon-transport samt hantverk-florist), medan cirka 200 vuxna elever studerar inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen eller på de eftergymnasiala yrkeshögskoleutbildningarna. Att byta namn och ta bort ”gymnasium” representerar därför skolans aktiviteter bättre, menar skolledningen:

– Tanken är att alla ska känna sig inkluderade. De vuxna som gått ut gymnasiet, känner sig inte så hemma med att det heter ”gymnasiet”. Det är ett sätt att markera att vi är en enhet med två skolor som vänder sig till väldigt många olika kategorier, säger Ingela Appelsved och berättar att det studerar fler vuxna än ungdomar på vissa utbildningar:

– När det till exempel gäller trädgård eller hantverk/florist på Himmelstalund så har vi fler vuxna än ungdomar som studerar där. Man kan säga att de vuxna och unga läser ungefär samma kurser, men att de vuxna läser i snabbare takt och blir klara på två-tre terminer.

Namnbytet började diskuteras i våras och sedan dess har även en logga tagits fram. Nu heter skolenheterna Vreta Utbildningscentrum och Himmelstalunds Utbildningscentrum. Det övergripande namnet Naturbruksgymnasiet i Östergötland kommer att användas internt. I ett mail som gick ut till berörda förra året kunde man läsa: "Vi vill nu markera att Naturbruksgymnasiet är inkluderande, är en skola för alla – såväl unga som vuxna. Vi vill också markera att vi strävar efter att utveckla ny kunskap, nya metoder och ny teknik tillsammans med företag, branschorganisationer, myndigheter, kommuner, universitet och högskolor för att bidra till utveckling inom de branscher mot vilka vi utbildar".