– Vi har försökt få upp frågan högre på agendan, men vi har inte tidigare fått något gehör för det på statlig nivå när vi försökt få det att betraktas som ett grövre brott, säger Emil Broberg (V) och 3:e vice ordförande i SKL.

Men nu verkar det som att ett förslag är på väg att bli verklighet.

Det har blivit lite hängande i luften eftersom Sverige inte haft en regering på plats på ett tag, men nu kan det alltså vara på gång.

– Det visade sig att det var ett grövre brott att hota någon inom socialtjänsten än att hota en förtroendevald, men nu hoppas jag att en lagändring kan gå igenom inom ett år eftersom förslaget redan har varit ute på remiss, säger Emil Broberg.

Han hoppas också att den nya skriften som ska få fler att våga anmäla också leder till att medvetenheten hos polisen ökar och att frågan lyfts och leder till diskussioner högre upp på agendan.

– Förutom att en anmälan är nödvändig för att en gärningsperson ska kunna ställas till svars för brottet, ger anmälan en signal till samhället och rättsapparaten att ett beteende inte är godtagbart och kan vara brottslig, säger Daniel Godman, nationell samordnare på området grundläggande fri- och rättigheter inom polisen.