En ansökan har kommit in till samhällsplaneringsnämnden från Rikshem Stopet AB om en ny detaljplan för fastigheten Kardusen 7 inom Ljura.

Rikshem vill bygga två punkthus i fem våningar, någonstans på parkeringsytorna vid Dagsbergsvägen framför de egna befintliga husen, mot gatan.

På andra sidan Dagsbergsvägen, mitt emot Rikshems fastighet, ligger ridklubben.

Artikelbild

| Rikshems hus vid Dagsbergsvägen. På parkeringen längs med gatan kan det bli nya hus.

Exakt var på Rikshems parkeringsytor husen ska placeras är inte klart än. Det är tidigt i processen.

– Det är inte klart var exakt vi kommer att sätta dem, men på någon av parkeringarna, är tanken, säger Mats Dahlin, fastighetschef vid Rikshem i Norrköping.

Det finns i dag parkeringsytor framför de befintliga husen, mot gatan. Rikshem har också tomten med parkeringar mellan de egna husen och HSB, längre bort på Dagsbergsvägen.

– Än så länge har vi bara gått in och tittat på om vi kan få bygga. Vi vill vara med och utveckla Ljura. Det är ett bra område.

Rikshem vill vara med och skapa fler lägenheter i kommunen, och tittar då på sina egna tomter.

Den 1 maj påbörjas också renovering av de befintliga husen vid Dagsbergsvägen, de tre höga husen med låga mellanbyggnader.

Rikshem har ansökt om ett planbesked, det vill säga om nämnden är positiv till att inleda ett planarbete. Tjänstemannaförslaget är att säga ja. En detaljplan kan vara klar år 2021.

I detaljplanearbetet ska skuggningsstudier göras för bedömning av lämplig volym och placering. Dessutom ska man titta på buller från den planerade räddningsstationen i närheten, och beakta att fastigheten angränsar till Norrköpings fältrittklubb.