I samband med utvecklingen av Inre hamnen ska Skeppsdockan, som i dag fungerar som reservproduktionsanläggning i Norrköping, rivas.

Eon har därför letat efter en lämplig plats att bygga en ny modern anläggning på.

Till slut valet på Ingelsta och i går var det dags att ta första spadtaget.

Artikelbild

| Jonas Lind, produktionschef på Eon, berättar att den gamla anläggningen Skeppsdockan kommer att rivas först när den nya anläggningen är i drift.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S) och Per-Anders Tauson, chef för Eon City Energy Solutions, var de som greppade spaden och förklarade att bygget var i gång.

– Norrköping växer. Vi behöver nya bostäder, nya anläggningar och i det här fallet är det så att på grund av att staden växer så måste vi flytta en del anläggningar. Det här är mer än bara ett vanligt bygge. Med det här spadtaget så ser till att vi tillsammans kan göra Norrköping till ett mer hållbart och miljövänligt samhälle, säger Stjernkvist.

Eon investerar totalt 350 miljoner kronor i anläggningen som ska stå färdig under senare delen av 2021.

Under det närmsta året kommer det ske ett grundligt markarbete och nästa höst påbörjas installationsarbetet.

Artikelbild

| Så här ska den nya anläggningen se ut.

Anläggningen kommer att vara 28 meter hög och ha en skorsten på 40 meter.

– Den kommer att synas och bli ett litet landmärke. Här har vi haft en diskussion med stadsarkitekter att färgsätta den på ett sådant sätt att den ska passa in i stadsmiljön, säger Jonas Lind, produktionschef på Eon i Norrköping.

Anläggningen är en reservanläggning som kommer att användas när det är riktigt kallt ute eller när det är produktionsstörningar. Den kommer ha en kapacitet på 70 MW, men det finns möjlighet att bygga ut med ytterligare 70 MW i framtiden.

– I och med det här förnyar vi vår produktion och säkrar effekt i fjärrvärmenätet så att vi ska kunna växa i den takt som Norrköping har planer på att växa, säger Lind.

I och med flytten övergår Eon till ett nytt bränsle. Från fossil olja till bioolja. Det kommer även finnas möjlighet att konvertera till träpulver.

– Detta är en stor dag för Eon. Vi jobbar med att försöka bli helt förnybara till 2025. Detta är ett stort steg i den riktningen. Norrköping ligger i framkant när det gäller hållbar utveckling bland städer i Europa, säger Per-Anders Tauson.