Norrköping har fått sina första cykelöverfarter. De finns nu längs med och över Södra promenaden och innebär en skillnad mot de trafikregler som rått innan: vid cykelöverfart är det nämligen bilisterna som har väjningsplikt gentemot cyklisterna. Kommunen påpekar i ett pressmeddelande att "Cyklister har företräde men de måste anpassa hastigheten och ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos fordon som närmar sig."

Förut har dessa platser benämnts cykelpassager.

– Det har varit ett ganska invecklat regelverk kring det här förut där cyklisterna har haft väjningsplikt men bilisterna samtidigt ska anpassa farten. Nu skruvas det här till cyklisternas framkomlighet, säger Johan Smedner, enhetschef på infrastruktur, samhällsbyggnadskontoret. 

Artikelbild

| Så här ser skylten "cykelöverfart" ut. Ser man den har cyklister företräde och följaktligen bilisterna väjningsplikt.

Överfarterna är utmärkta med en skylt samt vägmarkering och är de första i sitt slag i Norrköpings kommun även om de funnits i Sverige sedan 2014: de är med andra ord en relativt ny företeelse. De kommer senare att utvärderas för att få kunskap om hur trafikantbeteendet påverkas. 

– Vi vill ju att det ska ha varit igång ett tag och under cykelsäsong så utvärderingen kanske blir någon gång i vår, bedömer Johan Smedner.

Planer finns för att de närmsta åren införa fler cykelöverfarter vid lämpliga platser: exempelvis på Finspångsvägen samt Lindövägen.  

– Faller det väl ut kan det bli sådana här överfarter på de viktigaste cykelstråken från centrum framöver, säger Johan Smedner.

Artikelbild

| Kommunen har satt upp skyltar som uppmärksammar förändringen.