Fem förslag fanns på slutet med i striden om att få bygga i hörnet av Bredgatan och Garvaregatan. Det blev alltså Botrygg och Arkitektur + Development som tog hem segern med sitt förslag.

Det beslutade stadsplaneringsnämnden på tisdagen.

– Det är samma arkitekter som har ritat Katscha, säger stadsarkitekt Karin Milles Beier som suttit i juryn.

Artikelbild

| Gården. Juryn tycker att gårdens alltför privata karaktär mot den nya parken bör bearbetas.

Katscha i Industrilandskapet har vunnit pris för sin fina arkitektur.

"Med en noga bearbetad, platsanknuten arkitektur tar förslaget Kamel förtjänstfullt fasta på Norrköpings huvudsakliga karaktärsdrag i mötet mellan Industrilandskapet och 1800-talets rutnätsstad", står det i juryns motivering.

Motiveringen fortsätter: "Förslaget lyckas, utan att vara det minsta historiserande, samspela med taklandskapet och stadssiluetten i en vidare bemärkelse. Fasadernas lekfulla fönstersättning och materialhantering ger en välbehövlig kontrast mot Industrilandskapets byggnader och dess mer rationella ordning och karaktär."

– Vi tycker att det är ett glatt och ganska roligt formspråk som ändå fångar platsens karaktär utan att vara högtravande, säger Karin Milles Beier.

Artikelbild

| Fasad. Förslaget "Kamel" bör bearbetas och vidareutvecklas, menar juryn som vill se mer av Industrilandskapets kulörer istället för svart och vitt.

Även om förslaget i stort är det som bäst uppfyller tävlingens bedömningskriterier så har juryn synpunkter på saker som måste ändras.

– Vi har sagt att vi vill att de ska bearbeta till exempel material- och kulörsättningen. Vi tycker att det är för starka kontraster. Kolsvart mot vitt tycker vi inte är lämpligt i Industrilandskapet, så vi vill att man ska fånga Industrilandskapets kulör och materialhantering på ett mer respektfullt sätt.