Kommunvalsedeln fastställdes av Kristdemokraterna i Norrköping på årsmötet den 12 februari.

Nuvarande kommunalrådet Eva-Britt Sjöberg toppar listan och föreslås fortsätta sitt uppdrag som gruppledare för KD i Norrköpings kommunfullmäktige.

– Jag är glad och tacksam för det förtroende partiet ger mig genom att jag än en gång får toppa Kristdemokraternas lista i kommunen. Det är också roligt att vi tagit en så offensiv lista med många nya person som representerar partiet, säger Eva-Britt Sjöberg.

–  Nu ser jag fram emot en intensiv valrörelse där vi tillsammans får tala om allt vi genomfört denna mandatperioden och vad vi vill göra framöver.

De sex toppkandidaterna är: 1 Eva-Britt Sjöberg, kommunalråd, Smedby, 2 Niclas Clarén, fastighetschef, Karlshov 3 Tomas Tekmen, statstjänsteman, Eneby 4 Jenny Lisiderius, ekonom, centrum 5 Elvira Wibeck, politisk sekreterare, centrum och 6 Mattias Hubner, brevbärare, Klockaretorpet.

Om partiet får oförändrad mandatfördelning nästa mandatperiod är det tre nya namn som tar plats i fullmäktigegruppen: Tomas Tekmen, Jenny Lisiderius och Mattias Hubner.