När Lennart Cederberg avled,­ 85 år gammal, tidigare i år stod föreningen Omsorgsjul utan sin ordföranade. Många undrade då vad som skulle ske med den verksamhet som han grundade när den första julfesten ordnades för 20 år sedan. Men vid års­mötet den 7 april valdes en ny ordförande – Pär Linde­roth, präst i St Johannes församling i Norrköping.

– Det är ett spännande och viktigt uppdrag. Vi ser i Norrköping en hel del människor som far illa och hamnar utanför samhällets trygghetssystem, där har Omsorgjul gjort en fin insats och betytt mycket. Det blir inte lätt att axla Lennart Cederbergs mantel, säger han.

Varför blir det just du som tar över?

– Det är en bra fråga. Det var nog mycket mitt politiska engagemang och mina profilfrågor som låg bakom att jag blev nominerad och vald.

Läs mer: Omsorgsjuls grundare har gått bort.

Var det någon gång aktuellt att lägga ned föreningen?

– Nej, inte alls.

Vilka utmaningar står du inför?

– Det handlar framför allt om att fullfölja arbetet och att få fortsatt förtroende från sponsorer, företag och privat­personer, som hela verksamheten bygger på. Lennart Cederberg hade ett oerhört stort kontaktnät.

Hur länge har du varit med och vad har du gjort?

– Jag är ny i föreningen och ny ordförande. Men som folk i allmänhet har jag hört ­talas om och läst om föreningens arbete.

Vad är det finaste med den här verksamheten tycker du?

– Det finaste är att kunna erbjuda en aning ljus, värme och glädje till människor­ som lever i utsatthet, och inte har så många glädjeämnen.

Blir det några ­förändringar med dig som ny ordförande?

– Till att börja med ska jag sätta mig in i verksamheten­ och arbetet med julbordet, hemlösas dag i oktober och den årliga resan till Kolmårdens Djurpark. Sedan får vi se om det finns möjlighet att utveckla verksamheten i framtiden.