Guldtanden är ett pris som är instiftat av företaget Oral Care och det handlar naturligtvis om munhälsa. I år är det femte året som det delas ut och när det gäller Östergötland heter årets pristagare Nya Vrinnevihus, ett äldreboende med 60 lägenheter drivet av Ansvar & Omsorg (S&O). I motiveringen står att Nya Vrinnevihus: "(...) visat engagemang, god munhälsa hos de boende samt på ett utmärkande sätt samverkat med tandvården för patientens bästa".

På torsdagen fick boendet besök av representanter från Oral Care för själva överlämnandet. Oscar Silfvenlängtan, verksamhetschef för Oral Care Östergötland lämnade över plaketten till en representant för personalen och höll ett kort tal som följdes av applåder från de församlade innan det var dags att hugga in på den läckra smörgåstårtan.

Orsaken till att detta priset intiftats är att forskningen pekat på att munhälsa har stor bäring på det allmänna hälsoläget hos äldre.

Artikelbild

| Personalen. Tillsammans med Oscar Silfvenlängtan från Oral care.

– Bakgrunden är att vi vill uppmuntra de som sköter det här bra men också de där det finns förbättringspotential, säger Oscar Silfvenlängtan.

– Oral ohälsa förknippas med många saker som hjärt- och kärlsjukdomar, lunginflammation och annat. Dessutom har allt fler äldre idag inte proteser utan egna tänder och då blir munhälsan ännu viktigare, upplyser Oscar Silfvenlängtan.

– Vi vet ju att personalen har ont om tid så vi vill på det här sättet också öka medvetenhetsgraden.