Det råder brist på gode män på många håll, så även i Norrköpings kommun – särskilt när det gäller mer komplicerade ärenden. Det har gjort att överförmyndarenheten nu vill utreda om man ska införa en särskild förvaltarenhet där man anställer gode män för just dessa svårare fall.

– Vi såg redan förra året en uppåtgående tendens när det gäller entlediganden av gode män: fler och fler väljer att hoppa av sina uppdrag, säger Ewa Gouranius, verksamhetschef på överförmyndarenheten i Norrköpings kommun.

Detta innebär att man måste rekrytera nya gode män medan många av dem som har mest erfarenhet alltså lämnar.

– För att kunna ta de här svåraste fallen bör man ha varit god man under flera år – de här ärendena handlar ofta om missbruk, psykisk sjukdom och ibland också hemlöshet, säger Ewa Gouranius som tillägger att man identifierat omkring 25-30 personer med en så svårartad problematik i Norrköpings kommun.

Detta är alltså orsaken till att man nu vill se en utredning om det skulle gå att skapa en förvaltarenhet där erfarne gode män anställs så att dessa fall snabbare får hjälp.

– Som det är nu kan det ta ända upp till ett år för de här människorna innan det finns en god man på plats och det är ju alldeles för mycket, förklarar Ewa Gouranius.

– De kommuner som har förvaltarenheter säger att det är i de tyngsta ärendena som man tillsätter en förvaltare från den här enheten, det vill säga man plockar fram ett namn till tingsrätten som förordnar den personen.

Det finns alltså flera kommuner, exempelvis Jönköping och Umeå, som genomfört liknande lösningar men också de som utrett saken och kommit fram till att det inte är lämpligt.

– Till exempel Stockholms stad har utrett och avslog det med hänvisning att de gode männen då är anställda på samma enhet som också är tillsynsmyndighet över gode män – man kan naturligtvis inte lägga denna förvaltarenhet på överförmyndarenheten men även om man lägger den under någon annan enhet i kommunen så är vi ju arbetskamrater. Men andra kommuner har kommit fram till att det här inte är ett problem, säger Ewa Gouranius.

På torsdagens sammanträde med överförmyndarnämnden ska beslut tas att ställa en fråga till kommunstyrelsen om en utredning om en förvaltarenhet.

– Det här kommer inte att komma på plats under 2020 utan realistiskt sett i början på 2021, sådana här saker tar ju tid att utreda, avslutar Ewa Gouranius.

011-200 472