Statens Servicecenter har till uppgift att erbjuda administrativa tjänster till statliga myndigheter för att effektivisera administrationen, som lönehantering.

– Jag är glad att vi nu har öppnat vårt center i Norrköping. Det har varit en resa, myndigheter har inte direkt kastat sig över oss, eftersom det betyder att de får släppa personal till oss, säger generaldirektören Thomas Pålsson.

För just nu är det så att man erbjuder myndigheterna sina tjänster men framåt är det tänkt at alla ska administreras från de statliga serrvicecenter som finns i Sverige.

– På sikt kan man inte tacka nej, om fem år så hoppas vi alla myndigheter är med. Nu har vi dialog med, förutom Transportstyrelsen och Migrationsverket som redan är med, med Luftfartsverket och Kriminalvården, säger Annica Schölund Storm, enhetschef på Statens Servicecenter.

I nuläget har man 15 anställda på centret i Norrköping, men ambitionen är att växa.

– Lokalerna i Magnentus Tower är lite för stora, men visar på allvaret i att vi vill växa, säger Thomas Pålsson.

Från och med 2019 ska Statens servicecenter även driva statens lokala servicekontor, vars verksamhet riktar sig till privatpersoner och företagare.

Statens servicecenter är en statlig myndighet under Finansdepartementet som i dagsläget sköter administration åt närmare 160 statliga myndigheter. Statens servicecenter startade den 1 juni 2012 med huvudkontor i Gävle, verksamheten finns nu även i Norrköping, Eskilstuna, Göteborg, Stockholm och Östersund.