Det handlar om elever som på ett eller annat sätt inte fått den hjälp som deras vårdnadshavare anser att de behöver. På en skola anses det även vara otryggt. Skolorna har till i mitten av december på sig att komma in med yttranden i de aktuella fallen.

Skolinspektionen ska se till att den svenska skolan håller en bra kvalitet och är en trygg miljö. Därför görs regelbundna granskningar. Myndigheten ansvarar även för att anmäla lärare som misstänks ha misskötts sig, till Lärarnas ansvarsnämnd. Barn- och elevombudet (Beo) är den del av Skoinspektionen och utreder vissa fall av kränkningar mot elever. Beo kan även kräva att de drabbade får skadestånd.