De två bröder som ses som huvudmän bakom högskoleprovfusket och grundare till HP-Hjälpen försattes i torsdags på fri fot. Därmed är ingen av de misstänkta längre frihetsberövade - trots att de kan dömas till långa fängelsestraff.

Kammaråklagare Anna Lander yrkade på sex års fängelse för den 26-årige brodern, som av åklagarsidan anses vara hjärnan bakom HP-hjälpen och den som "tänkt ut det hela". För hans yngre bror, en 23-åring yrkas på fängelse i fem år. Han ska ha byggt om de mobiltelefoner som använts vid fusket och även ha hämtat och lämnat såväl utrustning som pengar i olika postboxar runt om i landet, vid tillfällen tillsammans med brödernas pappa som också åtalats och där åklagaren yrkar på 1,5 års fängelse.

För den 21-åring som grävde ner miljonbelopp på svärföräldrarnas lantställe och som enligt åklagaren var den som var mattesnillet som snabbt räknade ut de rätta svaren som förmedlades under provtillfällena, yrkas fängelse i 4,5 år.

Men det har framkommit uppgifter som kan innebära att ingen av dem kan fällas i tingsrätten för medhjälp till fusk eftersom det samtidigt pågår en process som UHR, Universitets- och högskolerådet, inlett om att stänga av de misstänkta fuskarna och det enligt Europakonventionen inte får pågå två rättsprocesser samtidigt. Man kan inte heller straffas för samma brott fler än en gång.

– Samtliga advokater har gjort ett avvisningsyrkande, men besked om det lämnas inte förrän i samband med domen. Men om inte de misstänkta fuskarna åtalas så kan ju inte heller någon åtalas för medhjälp till fusk, har 23-åringens advokat Leif Silbersky sagt tidigare.

Inför sista förhandlingsdagen tror han inte att det kommer att ske något uppseendeväckande.

– Jag har yrkat på att min klient ska frikännas eftersom han vid tillfällena inte trodde det var olagligt att fuska, säger Leif Silbersky.

Inte heller har någon av de misstänkta fuskarna har dömts ännu och det är ju själva grunden för att någon ska kunna dömas för medhjälp.

Däremot har åklagaren yrkat på att flera av de misstänka även ska dömas för penningtvättsbrott, bokföringsbrott och skattebrott, i flera fall grovt, som i sig kan ge som lägst fängelse i sex månader och högst sex år.

Dom väntas den 10 januari 2019.