Om -och tillbyggnad ska ske på 13 orter runt om i Sverige, sammanlagt ge drygt 900 anstaltsplatser och 200 häktesplatser. Skenäs ska utökas med upp till 86 platser jämfört med nuläget. Slitaget på Kriminalvårdens lokaler är högt och i delar är underhållet eftersatt.

– Det har varit fullbelagt på Skenäs till och från under en tid, säger Kriminalvårdschef Skenäs, Christer Fränneby.

Skenäs är ett populärt val när interner själva får välja, kanske tack vare miljön och den sysselsättning anstalten bedriver, men lokalerna är för utom att de inte räcker till, också slitna.

När man kan vara i gång med byggandet och när tillbyggnaden är klar törs inte Christer Fränneby svara på, men han säger att det är mycket möjligt att det genererar fler arbetstillfällen till Skenäs.

– Vi ligger geografiskt så bra till att det är många som vill jobba hos oss, säger han

Men dagens beslut om ny- och ombyggnader kommer inte räcka. Det menar Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg i ett debattinlägg där han menar att fler alternativ till fängelsestraff behövs.

– Vår bedömning är att den planerade utbyggnaden ändå bara kommer att täcka knappt hälften av platsbehovet, eftersom vi under samma period tvingas avveckla flera hundra platser när gamla och utslitna byggnader tas ur drift.

Därefter tar han upp tre punkter som handlar om att den som inte dömts för grov brottslighet eller utgör ett hot mot samhället och måste berövas sin frihet, bör straffas på annat sätt. Nils Öberg skriver även att han vill att antalet dömda som intensivövervakas ska utökas och att man ska kunna dömas till fotboja i upp till ett år mot nuvarande sex månader.

Han ser också att en helt ny samhällstjänst har stor potential.

– Till exempel bör samhällstjänstdömda kunna anvisas arbetsuppgifter som i än högre grad kommer lokalsamhället till direkt nytta, till exempel inom miljösektorn.

Dagens beslut kommer sammantaget att skapa drygt 900 anstaltsplatser och runt 200 häktesplatser inom en tioårsperiod.