– Den här festivalen har vi för att uppmärksamma de projekt, som under åren fått medel ur Norrköpings kommuns forskningsfond, berättar Jörgen Jonsson, koordinator på utrednings- och utvecklingsenheten hos kommunen.

– Och man reagerar verkligen på vilken bredd som visas upp, när det gäller projekt som fått medel från forskningsfonden. Faktum är också att många av projektet förs framåt i samverkan med kommunen och stärker i många fall vår egen verksamhet.

Vad händer då under festivalen?

Artikelbild

| Här håller Sandra Pantzare upp det chip, som kan avslöja om en häst håller på att få hälta, innan det händer.

– Alla forskare som är här får presentera sina projekt på scenen, men man får hålla på högst i 15 minuter. En rejäl utmaning för forskarna att verkligen koncentrera sig på så kort tid, men bra för åhörarna att hinna få till sig många presentationer på en och samma dag.

Åhörarna bestod av politiker, tjänstemän från kommunen och studenter, forskare och annan personal från universitetet.

De fick höra mer om bland annat framtidens mobilitet, språkintroduktion och etablering av nyanlända ungdomar, en digital plattform för Kolmårdens djurpark, daglig verksamhet med spelfokus, hygienisering av reningsverksslam med mikrovågsenergi, äldre människors mediala miljöer och ett projekt om skadeförebyggande sensorteknik för hästar.

Bakom det sistnämnda står utvecklingsingenjörerna Sandra Pantzare och Jessica Åhlin på Rise Acreo, som fått 600 000 kronor i bidrag:

Artikelbild

| Forskningsfestivalen lockade en hel del åhörare till Stadshuset.

– Vi håller på att ta fram en teknik för att i ett tidigt skede hitta indikationer på en skada hos hästar, som kan medför hälta, säger Sandra Pantzare. Det går ut på att vi lägger in ett chip som blir ingjuten i en standardsula och där kan man läsa oregelbundna mönster och då upptäcka tidigt tendenser att hästen är på väg att bli överansträngd och halt. I så fall kan man åtgärda problemet innan hästen hinner bli halt.

När kan er uppfinning bli verksamhet?

– Det är svårt att säga, men vi har märkt att det finns ett stort kommersiellt intresse för vår produkt och vi siktar förstås på kommersiell tillverkning framöver.

Sedan 2012 har kommunen betalat ut cirka 46 miljoner kronor till 48 olika projekt och av dessa var det 29 projekt som presenterades den här gången av forskarna i Stadshuset, där festivalen hölls.

Hur mycket pengar finns kvar i fonden idag?

– Cirka sju miljoner kronor, säger Jörgen Jonsson. Och enligt planeringen kan man söka nya forskarbidrag fram till 1 mars. Därefter bereder vi ansökningarna och sedan är det upp till kommunstyrelsen att bestämma om vilka projekt som får bidrag. Ett beslut som brukar tas i maj varje år.