Det visar en färsk undersökning från Visma. Februari har blivit "vabruari" på senare år eftersom detta är månaden då flest föräldrar tar ut ersättning från försäkringskassan för att vara hemma och vårda sjuka barn (vab = vård av barn, vilket man får ersättning för från försäkringskassan).

Men alla ansöker inte om ersättning – i stället väljer många att jobba hemifrån, eller "vobba".

– Små företag är mer sårbara eftersom det sällan finns annan personal som kan täcka upp när någon behöver vara hemma och ta hand om sjuka barn. För ett litet företag är frånvaro ofta synonymt med uteblivna intäkter och missnöjda kunder, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs.

Bara i Östergötland finns nästan 33 000 företag. Enligt Vismas undersökning väljer sex av tio småföretagare, 58 procent, att ”vobba” parallellt med att ta hand om sjuka barn. Att vabba som egen företagare är nämligen långt ifrån självklart, menar Visma; en frånvarande företagare riskerar intäktsbortfall, förlorade kunder och i värsta fall avtalsbrott som kan leda till skadeståndskrav som följd.

– Det är ingen lätt ekvation att få ihop, men många som är både föräldrar och företagare klarar det galant. Modern teknik erbjuder en flexibilitet som gör att föräldern kan vara hemma med sjuka barn på dagen, utan ersättning från försäkringskassan, och jobba med företaget på kvällen, säger Boo Gunnarson.

I Sverige finns omkring en miljon registrerade företag. Av dessa är merparten, 96 procent, små företag med upp till nio anställda.