Enligt en anmälan som lämnat in till Arbetsmiljöverket har ungdomen skrikit och varit hotfull mot den handledare som jobbade kväll på boendet i Norrköping i mitten av januari i år. I anmälan går att läsa att killen slagit i dörrar och kastat saker i marken samt ha varit hotfull.

Efter ett par timmar ska personen ha gått in på sitt rum efter att ha hotat både personal och boendet i stort.

När handledaren sedan går ut i köpet upptäcker man att spisarna är påslagna på högsta styrka och att de är täckta med plast, skräp och matolja. Enligt anmälan var syftet att starta en brand. Spisarna är gjorda så att en timer bryter strömmen mellan 22 och 07. Personalen beskriver i anmälan att risken för brand varit överhängande om timern hade hunnit gå igång innan man upptäckte det hela.

Det hela ska också ha upprepats en gång till under natten. Dels ska den boende ha kommit ut och hotat ännu en gång. Dels ska spisarna ha startats igen vilket upptäcktes av handledaren vid halv sextiden på morgonen. Personalen uppger att man inte vågat sova och då tog en extra tur till köpet och upptäckte mer plast, olja och papper på spisarna.