– Jag vet att jag aldrig kommer få rätt här i Norrköping men jag kommer att driva det till högsta instans, säger den före detta slottsägaren och entreprenören i skrotbranschen Anders Sydborg som i slutet av oktober försattes i konkurs med skatteskulder på drygt 13 miljoner kronor.

I december gjorde konkursförvaltare, kronofogde och polis tillslag på slottet för att säkra miljonerna.

Enligt Sydborg gick det inte rätt till utan han är starkt kritisk till att slottet ”invaderades” med målade polisbilar, uniformerade poliser, flera kronofogdar, låssmeder och vaktbolag.

I veckan var Sydborg på nytt i tingsrätten. Denna gång krävde han en ny konkursförvaltare eftersom han anser att den nuvarande är jävig på flera punkter. I en anmälan till Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd hävdar han att Henrik Stenberg och en advokatkollega vid Avenir Advokater i Norrköping brutit mot god advokatsed på flera punkter.

– Han har medverkat i en ogiltig hävning och sedan köpt fastigheten för noll kronor.

Sydborg nämner också hemliga avtal och annat som gör att förtroendet för konkursförvaltaren bör ifrågasätts.

Henrik Stenberg själv anser inte att det finns någon som helst grund till Sydborgs anklagelser.

– Men det är ju upp till tingsrätten att besluta om det nu, säger han.

Beslutet om konkursförvaltarens entledigande beräknas komma i nästa vecka.

Det tillhör ovanligheterna att en person som försatts i konkurs kräver att konkursförvaltaren byts ut. Men Henrik Stenberg är inte förvånad i detta fall.

– Sydborg är inte nöjd med de åtgärder vi har vidtagit, trots att allt kommer Sydborg själv till del för reglering av hans stora skulder, och han klagar på det mesta, säger Henrik Stenberg.

I fredags kom det första avgörandet i de många tvister som pågår. Linköpings tingsrätt dömde till konkursboets fördel och menar att Sydborg och två andra personer som bor på slottet måste flytta.

Tingsrätten konstaterar också att mycket talar för att avtalet med det bolag som Sydborg påstår har köpt slottet år 2012 är ett skenavtal.

– De boende har därför inte rätt att vistas på fastigheten och förvaltaren har därmed rätt att få dem avlägsnade då fastigheten ingår i konkursboet, säger Stenberg.

Slottets marknadsvärde ligger, enligt konkursförvaltaren, på åtminstone 40 miljoner kronor och slottet ska inom kort ut till försäljning.

Anders Sydborg säger sig hyra en flygel av den nye slottsherren, som köpte Ållonö slott 2012. Men han tänker inte flytta i första taget även om konkursförvaltaren säger att vräkningen är nära.

– Vi har överklagat till hovrätten, säger Sydborg och framhåller att han vann första avhysningsmålet i tingsrätten.