Men att deras val att lämna det kommunala bolaget skulle ha med att man inte kom överens med den styrelse som tillträdde efter valet 2014 dementeras.

– Det kan jag säga att det hade det inte. Det var väldigt bra att jobba i ett kommunalt bolag, men jag hade jobbat där i 11 år, jag är 55 år och var det någon gång jag skulle byta jobb så var det då, säger Johan Bergerfalk.

Han har följt vad som skrivits i media när det gäller Upplev Norrköping och följderna av den ekonomiska kollapsen efter Marvel-utställningen, där man budgeterat med luftsiffror, som troligen också är orsaken till att bolaget nu har en ny tf vd.

Artikelbild

| Enligt Upplev Norrköpings förre evenemangsansvarige Johan Bergerfalk, har han och förre vd Stefan Papangelis håller sig undan från det som skett inom bolaget som de lämnade 2016, och lämnat över det till nuvarande evenemangsansvarige Mattias Persson och efterträdande vd.

– Jag har följt, men jag blandar mig inte i utan vi har valt att hålla oss på avstånd och har inte heller någon insyn i vad som hänt, säger Johan Bergerfalk.

Då var inte den ekonomiska situationen heller utan problem, 2015 fick Upplev Norrköping ett ägartillskott om 9 miljoner kronor i form av en "evenemangsfond" som ska tjäna som finansiell buffert för framtida evenemang. Men trots bidragsbufferten hade man inför 2016 en negativ budget på -1,8 miljoner kronor eftersom man haft en hög ambition på evenemangssidan. Dock lyckades man styra upp det så att man i prognosen hamnade på ett plus minus nollresultat efter att man fått in mer intäkter.

Några tips på hur Upplev Norrköping ska vända sin skuta på rätt köl den här gången har inte Johan Bergerfalk.

– Förr hade jag ju koll hela vägen, men nu vet jag ju inte vad som ligger bakom, vilka beslut som tagits eller vilken inriktning man har. Men generellt, och då pratar jag inte om just Upplev Norrköping, så måste man ju in med pengar.

Johan Bergerfalk är nu evenemangsproducent och Stefan Papangelis vd i det företag som de startade när de lämnade Upplev Norrköping - Nordic Exhibitions AB, där de bland annat tagit utställningen Titanic till städer runt om i Sverige, med höga besökssiffror trots den rekordvarma sommaren. Men de driver även ett företag i företaget ­­– Happy Norrköping.

– Där gör vi bara roliga saker, evenemang som man blir glad av.

Roliga saker kan behövas, speciellt nu när även Where´s the music valt att lämna Norrköping i spåren efter Bråvallafestivalens nedläggning.

– IFK Norrköping tar snart guld och då kommer det genast att kännas lite roligare, säger Johan Bergerfalk.