Att det kommunala bostadsbolaget Hyresbostäder värderar att ta ett socialt ansvar har man tidigare visat, inte minst genom Portalens verksamhet. Nu är man med och finansierar läxhjälp riktad till elever som riskerar att inte klara behörigheten till gymnasiet på tre högstadieskolor i stan; Navestadsskolan, Borgsmoskolan och Klingsborgsskolan.

Totalt satsar Hyresbostäder 200 000 kronor i projektet, det gör även Norrköpings kommun och bostadsbolaget Rikshem. För Rikshems del handlar det om stad nummer fyra i Sverige som man går in och stöttar elever som går i skolor i socioekonomiskt utsatta områden. Sedan tidigare finns man med i projekt i Södertälje, Västerås och Helsingborg.

– Som en av de största fastighetsägarna i Norrköping vill vi bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och skapa tryggare bostadsområden. Att förbättra förutsättningarna för ungdomar i våra områden är viktigt för oss och genom samarbetet med Läxhjälpen kan vi stötta fler elever där behovet är som störst, säger Christofer Bernebring, regionchef för södra Sverige på Rikshem.

Artikelbild

| Olle Johansson (S). Ser flera vinster med flera behöriga.

Det är stiftelsen Läxhjälpen som står för själva hjälpen med läxorna i skolan. Man har strukturerade läxhjälpsprogram, där unga, arvoderade universitets- och högskolestudenter hjälper eleverna med läxor och är samtidigt en positiv förebild och mentor. Läxhjälpen har funnits sedan 2007 och enligt deras egen statistik har 83 procent av de hjälpta eleverna fixat en behörighet till gymnasiet.

– Behovet av läxhjälp är stort och vi ser att en plats i vårt unika läxhjälpsprogram gör skillnad för ungdomars framtida möjligheter och även bidrar positivt till samhället i stort, säger Maria Arneng, generalsekreterare på Läxhjälpen.

Totalt kommer runt 60 elever i Norrköping att erbjudas läxhjälpen varje läsår. Eleverna väljs ut av lärare och urvalet görs efter vissa kriterier; dels ska de riskera att bli underkända i ett eller flera kärnämnen, dels ska de bedömas kunna tillgodogöra sig läxhjälparnas stöd. Dessutom ska fördelningen vara jämn mellan tjejer och killar. Kommunalråd Olle Johansson (S) välkomnar läxhjälpen:

– Vi är glada över att kunna samarbeta med lokala bostadsbolag för att höja elevernas betyg. Bättre studieresultat bidrar inte bara till ökad framtidstro för de enskilda eleverna, det blir en vinst för hela det omgivande samhället, säger han.