Det är en hel del människor som hamnar i skuldsättning av mer eller mindre allvarlig art i dagens samhälle. Om situationen blir övermäktig och man uppfyller kriterierna kan man ansöka om skuldsanering hos Kronofogdemyndigheten vilket innebär att Kronofogdemyndigheten tar kontakt med de som personen i fråga är skyldig pengar och ger ett förslag. Går allt igenom får man sedan en betalningsplan som ofta löper över fem år.

Allt fler i landet får skuldsanering enligt statistik presenterad av Kronofogdemyndigheten. För fem år sedan var det 5 879 i landet som beviljades skuldsanering – 2018 var motsvarande siffra hela 10 752.

– Det har blivit enklare att ansöka om skuldsanering. Det är en av orsakerna till att fler ansöker om och beviljas skuldsanering. En annan kan vara lättnaderna i reglerna, exempelvis de två betalningsfria månaderna, säger Matthias Blomberg, teamchef på Kronofogden i ett pressmeddelande.

– Ta hjälp av en budget- och skuldrådgivare. Då är sannolikheten större att du får ett positivt svar på din ansökan.

I Östergötland är det samma trend: 2017 fick 476 personer i Östergötland skuldsanering och den siffran hade ökat till 542 förra året, en ökning på 13,9 procent. Det är relativt jämnt fördelat mellan könen: för 2018 var det i länet 276 kvinnor och 266 män av de som beviljades skuldsanering.

– Man kan se skuldsanering som en ekonomisk rehabilitering. Det är bra att de som har haft skulder i många år får möjlighet att starta om, kommenterar Matthias Blomberg.

I de allra flesta av de östgötska kommunerna har antalet som har beviljats skuldsanering ökat. I Norrköping har 215 personer beviljats skuldsanering under 2018 vilket är en ökning från 2017 då motsvarande siffra var 177: det innebär en ökning med 21,5 procent. I Söderköping var den procentuella ökningen ännu större: 30 procent. Då rör det sig dock om ett mindre antal personer: man har ökat från 10 personer 2017 till 13 förra året.

I den östra länsdelen är det bara Valdemarsvik som inte ökat: här är antalet oförändrat elva personer.