Fredagen den 4 januari är det premiär för en reklamfilm som Norrköpings kommun står bakom med budskap som "din väg till jobbet" och ”hur tar du dig till jobbet?”. Denna kommer framöver att visas på Filmstaden i reklamen innan huvudfilmen men även på kommunens digitala kanaler – på detta sätt vill man locka fler elever till vuxenutbildningen.

– Orsaken till att vi gör det här just nu är att vi sökt och fått ett statsbidrag som Skolverket står bakom. En del av de pengarna använder vi nu till denna kampanj, berättar Linda Strand, verksamhetschef för vuxenutbildning, yrkeshögskola och arbetsmarknad.

Finns det alltså lediga platser att fylla inom vuxenutbildningen?

– Ja, det finns utrymme för fler elever. Vi ser att vi har stora behov på arbetsmarknaden och i vuxenutbildningarna i kommunen satsar vi på just de utbildningar som leder till bristyrken, säger Linda Strand som framhåller att det är just detta som är vuxenutbildningens fördel: att den ofta leder till arbete.

Vuxenutbildningen består av en bred palett av utbildningar: SFI, Komvux på både grundläggande och gymnasial nivå samt Yrkeshögskolan. Enligt kommunen riktar sig reklamfilmen främst till nyanlända, arbetslösa utan fullständig gymnasieutbildning samt långtidsarbetslösa men även till andra som vill utveckla sig.

– Jag tänker att det också är viktigt att understryka att vuxenutbildning är till för alla som inte har fullständig gymnasieutbildning, det kan handla om att man hoppat av gymnasiet och behöver läsa in ämnen för att studera vidare eller har jobb men vill byta bana, påpekar Linda Strand.

Filmen kommer alltså att släppas brett på fredag i sociala medier samt i filmreklam och i den syns bland annat tre "ambassadörer" som är tidigare elever på vuxenutbildningen – redan på onsdagen fanns filmen dock att se på kommunens Komvux-sida. Där kan man också se vart man kan vända sig om man är intresserad av att börja vuxenutbildning och vill ha vägledning.

– Vi har ju vägledningscentrum på Hospitalsgatan dit man kan gå och få hjälp av studievägledare. Är man under 25 är det Ungdomskontoret på Kungsgatan som kan hjälpa till, säger Linda Strand som också hänvisar till kommunens Komvux-sida för ytterligare information.

I ett pressmeddelande trycker Eva-Britt Sjöberg (KD), ordförande i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, extra på yrkesutbildningens roll för matchningsproblematiken.

– Kompetensförsörjningen är en av vår tids stora utmaningar. I både Norrköping och landet i stort råder brist på arbetskraft inom flera områden, kommenterar Eva-Britt Sjöberg.

– Här spelar vuxenutbildningen en viktig roll. Lyckas vi få till en bättre matchning på arbetsmarknaden kan det också medföra positiva effekter för integrationen och påverka människors liv till det bättre.