Det gav kommunledningen besked om på fredagen.

Antalet asylsökande minskar och därmed de statliga stöden. Det finns dock fortsatt stora behov av akuta bostäder och därför får bostadssamordningen och socialnämnden förstärkningen på fem miljoner kronor för 2016.

Pengarna ingår i tilläggsbudgeten för 2016 som ska behandlas i februari. I slutet av förra året fick Norrköping, som en kommun som tagit emot många flyktingar, 110 miljoner kronor från staten, ett extra stöd, för 2015 och 2016. De fem miljonerna tas från de 90 som ännu inte fördelats.

Roger Källs (S), ordförande i socialnämnden, välkomnar förstärkningen.

– Den är nödvändig, säger han.

Han beskriver hur det finns behov av alla typer av akuta bostäder, till allt från EU-migranter som behöver någonstans att sova några nätter, till missbrukare som misskött lägenheten eller kommer hem från behandling, och människor som inte lyckas få tag i bostad av ekonomiska skäl.

Något nytt i kommunen är också anknytningsflyktingar till ensamkommande barn, att föräldrarna dyker upp.