Kvarteret Garvaren, som tidigare gick under arbetsnamnet kvarteret Laxen, ligger i hörnet Bredgatan-Garvaregatan, inom stadsdelen Nordantill.

På det område som i dag används delvis som parkering ska det byggas bostäder. Vem som får bygga här avgörs genom en markanvisningstävling, en arkitekttävling där alla bidrag lämnas in anonymt.

Av de sexton företag som lämnat in intresseanmälningar har nu fem stycken valts ut till själva tävlingen.

Artikelbild

Förslag 4. Ett av tävlingsbidragen.

En jury ska nu utvärdera förslagen. Den 23 maj ska stadsplaneringsnämnden fatta beslut om vinnaren.

De fem företag som tävlar är: Botrygg Bygg/Arkitektur + Development, Byggfast/Krook & Tjäder, Conlega/Marge Arkitektur, Mannerssons Fastighets/Tham & Videgård Arkitektur och Slättö Förvaltning AB/C.F Möller.

Först efter avslutat juryarbete offentliggörs det vilket företag som lämnat in vilket förslag.

– Poängen med den här tävlingsformen är att säkerställa att det endast är arkitekturen som bedöms av juryn. Att det dessutom ökar spänningen är ju en kul bonus, säger Jonas Sivervik, projektsamordnare på mark- och exploatering och tävlingssekreterare för markanvisningstävlingen för Garvaren.

Artikelbild

Förslag 1. Deltar i tävlingen.

Det här är den tredje arkitekttävlingen med anslutning till bostadsbyggnation i Industrilandskapet. Katscha och Väv är de två tidigare vinnarna. De har båda vunnit internationella priser.

– Det här är viktiga platser med sin närhet till Industrilandskapet och arkitekttävlingarna gör att kvaliteten verkligen kommer i fokus. Det är fantastiskt kul att det är ett så stort intresse för att delta och vi ser med spänning på vilket förslag som juryn och stadsplaneringsnämnden beslutar sig för, säger Kikki Liljeblad (S), stadsplaneringsnämndens ordförande.

Artikelbild

Förslag 2. Vidare i tävlingen.

– Generellt när det gäller Industrilandskapet finns det ett mantra som vi jobbar efter, och det är "respekt och fantasi", säger Jonas Sivervik.

– Det är det man försöker jobba med: respektera det historiska och knyta an till det som har varit, men också våga lämna ett nytt avtryck.

Artikelbild

Förslag 3. Tävlar vidare.

Tanken är att det ska bli ett vinkelhus i hörnet Garvaregatan-Bredgatan och ett lite mindre hus utmed Mäster Påvels gränd.

Förutom bostäder ser kommunen gärna att man som byggherre försöker ta in så kallade öppna bottenvåningar, för annan verksamhet.

Artikelbild

På gång. Gulmarkerat område är kvarteret Garvaren.

– Det är ett bra sätt för oss att få en levande stadsmiljö, att få saker som öppnar sig ut mot gatan, säger Jonas Sivervik.

Angränsande till tävlingsområdet kommer det att anläggas en park.