Politik Ett av fullmäktigekvällens ärenden var "Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet." Enligt kommunalrådet Reidar Svedahl (L) är den nya taxan en "seger för näringslivsklimatet" i Norrköping. Svedahl och hans nämnd har "arbetat två år" med frågan. Och nu var alla med på banan. Mia Sköld (MP) var också nöjd. Hon begärde ordet, gick upp i talarstolen och sa "äntligen" och så gick hon och satte sig igen. Den nya livsmedelstaxan går redan under namnet "Norrköpingsmodellen" sa Reidar Svedahl. Vad det handlar om är att företagarna inom livsmedelsbranschen framöver endast kommer att få betala för de kontroller som kommunen faktiskt gör. Den normala ordningen i nästan alla kommuner är att man tolkar den gällande förordningen om kommunens skyldighet att ta ut "årlig avgift för att täcka kommunens kostnader för den offentliga kontrollen" som att avgiften ska faktureras i förväg. Företagarna/företagen får alltså betala en kontrollavgift även om inga kontroller har utförts. Nu byter Norrköping modell.

Hädanefter ska kommunen skicka faktura först när kontroller verkligen har genomförts. Vilket betyder att företag som har ordning på sina saker kommer att betala mindre än idag medan företag som har sämre ordning kommer att betala mer. Det är bara att hålla med Mia Sköld: Äntligen.

Ulf Nilsson är en särling i fullmäktigeförsamlingen. Den miljöpartistiske ledamoten har en förmåga att vålla debatt varje gång han äntrar talarstolen. På måndagskvällen gick han upp i ärendet "Detaljplan för fastigheten Kroken 13 (Utloppet) med närområde inom Nordantill i Norrköping. Efter att Nilsson talat i fyra minuter fick han fyra repliker från fyra politiker. Den fråga som alla fyra ställde sig var om Ulf Nilsson verkligen sa det som de tyckte att han sa nämligen att höghus över fyra våningars höjd var "osociala"? Christian Widlund (C) påminde om att Ulf Nilsson vanligtvis brukar protestera mot att bygga bostäder mot åkermark? "Vill du heller inte bygga på höjden; vart vill du bygga Ulf", fråga Christian Widlund?

Ulf Nilsson fick motsvarande frågor av bland andra kommunalrådet Kikki Liljeblad (S) och av Denitz Tütüncü (V). När Ulf kom upp för att svara angav han sina "kontakter i byggbranschen" som källa för sina påståenden om det skadliga i att bo i höghus från våning fyra och uppåt. Enligt Nilsson innebar höghusboende en förlust för männniskors "privata rum" i fastigheten.

Kikki Liljeblad ställde sig frågande till Nilssons uppgifter om vad "människor i byggbranschen" har för uppfattningar om höghusens sociala problematik. Ulf Nilsson tänkte dock inte "avslöja några källor", sade han från talarstolen.

I den efterföljande voteringen röstade 84 ledamöter ja till kommunstyrelsens förslag till detaljplan för Utloppet. 1 (en) röstade nej.

Måndagskvällen bjöd även på ett stort kulturpolitiskt beslut. Det antog i vart fall kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist. "Om 40 år kommer de att fråga sig hur vi hade modet att fatta beslut om att "Hallarna" - 5 604 kvadratmeter mitt i stan i fastigheten Hallen 12 - ska hållas undan för kommersialisering", sa Stjernkvist. Fullmäktige beslutade att sälja fastigheten till det egna fastighetsbolaget med uppdrag att förvalta Hallarna för kulturens bästa. Som i de flesta stora beslut var talarlistan mycket kort. Ingrid Cassel (M) och Olle Vikmång (S) kompletterade Stjernkvist med entusiasm.