Studiefrämjandet anordnade i helgen i samarbete med KFUM ett familjeläger för asylsökande familjer (sammanlagt 30 personer) som fredag till söndag fick tillfälle att uppleva svensk natur och olika aktiviteter men också genomgå en föräldrakurs. Bakgrunden till kursen är materialet "Älskade barn" (framtaget av Rädda Barnen samt Studiefrämjandet) som behandlar frågor som normer för tonåringar, skolsystemet med mera.

– Vi har sett att denna kurs öppnar upp för diskussioner om svåra saker som vi annars kanske inte hade kommit att tala om, så som varför man väljer att ha sjal eller könsstympning, kommenterar Ulrika Vesterlund på Studiefrämjandet i ett pressmeddelande.

Att detta samarbete kom till stånd beror på Studiefrämjandets projekt Centralen som varit igång sedan i januari i lokalerna på Kungsgatan 53. Det handlar om att få in människor i föreningslivet genom språkcafé, workshops och studiecirklar samt att vara en mötesplats för nyanlända. Man har bjudit in olika föreningar – så även Brevik KFUM – och det var då idén föddes.

– Vi tror på samverkan inom civil samhället och tillsammans kommer vi alltid lite längre, säger Josefin Nyström som är ansvarig för förenings fokuset på Centralen, sen har vi också roligare tillsammans!

Barnen och ungdomarna har alltså ägnat sig åt friluftsaktiviteter som kanotpaddling och annat medan föräldrarna gått på kurs. Det avslutades med att alla tillsammans genomförde en samarbetsövning i skogen.