Det pågår en byggboom i Sverige som inte vill avta ens under sommarmånaderna. Men byggboomen kan på sikt leda till fler arbetsplatsolyckor, det menar fackförbundet Byggnads i en ny undersökning. Förbundsordförande för Byggnads Johan Lindholm reser nu runt i landet för att tala på arbetsplatser om säkerhetsproblemen under sommaren.

– I ivern att bygga får man aldrig glömma säkerheten, säger Lindholm under ett besök på byggarbetsplatsen i Ljura där kvarteret Karlavägen som kommer att bestå av 51 bostäder nu byggs upp. Även här kommer arbetet att pågå under hela sommaren.

Den tidigare så kallade industrisemestern är, bland annat på grund av den rådande byggboomen, på väg att försvinna. I den undersökning utförd av Byggnads som ligger till grund för Johan Lindholms turné framgår det att 29 procent av de tillfrågade förtroendevalda har anställda på sina företag som valt bort sommarsemester på grund av det höga produktionstrycket.

Artikelbild

| Skyddsombud. Magnus Cato och Johan Lindholm vill se fler skyddsombud även under sommaren.

– Det här är en ny företeelse för oss, de här fyra veckorna har ju tidigare varit närmast heliga men det ser annorlunda ut idag, säger Johan Lindholm.

Samtidigt framgår det av undersökningen att det kommer att finnas allt färre skyddsombud på arbetsplatserna, nästan hälften av de svarande uppgav av att inga skyddsombud kommer finnas på plats under sommaren medan 36 procent svarade vet ej, bara 14 procent kunde säga att det kommer att finnas skyddsombud även under semestermånaderna.

Enligt Magnus Cato, ordförande för Byggnads region Öst är bristen på skyddsombud den största säkerhetsrisken, men han menar att säkerheten består av flera olika faktorer som alla påverkas negativt av om allt färre tar ut sin semester.

– Det finns en risk att det är de mer rutinerade och utbildade personerna som faktiskt tar semester och då står man där med färre skyddsombud, färre arbetsledare och fler lärlingar, säger han.

Artikelbild

| Oroad. Johan Lindholm, förbundsordförande för Byggnads vill se större säkerhet under sommaren.

I slutändan menar Johan Lindholm att frågan om säkerhet under sommarmånaderna är ett arbetsgivaransvar, och att även om det inte går att få färre att jobba under semestermånaderna så bör det satsas mer på utbildningar av fler skyddsombud.

Går det att både kombinera säkerhet med hög sysselsättning under sommaren?
Artikelbild

| Säkerhetsturné. Johan Lindholm förbundsförande för Byggnads åker landet runt för att tala om säkerhet.

– Det är inte en fråga om det går eller inte, det måste gå, allt annat är oacceptabelt, säger Johan Lindholm.