– Anledningen till att vi ville att Delphi skulle göra en kompletterande utredning var för att utreda hur stor den eventuella ekonomiska, skada som den auktoriserade revisorn pekade på, kunde vara, inte att jämföra, säger Olle Vikmång (S) och kommunfullmäktiges ordförande.

För det skulle kunnat vara så att den auktoriserade revisorn på E&Y kommit fram till ett annat och betydligt högre skadebelopp, men det får vi aldrig veta.

– Man ska komma ihåg att alla fyra granskningar som gjorts riktar jätteskarp kritik, säger Olle Vikmång.

Om en vanlig kommunanställd hade misskött sitt jobb och fått så skarp kritik gång på gång, så hade den personen fått lämna sitt jobb och någon bra referens hade det inte varit när hen skulle söka nytt jobb, men här går styrelsen, ordförande och vd helt oskadda till nya uppdrag och toppjobb, trots att de misskött sina jobb. Vad sänder det för signaler?

– Vi har inte sett det slutgiltiga resultatet än, jag kan inte säga att du har fel, men det är ett väldigt hypotetiskt antagande. Skadeståndsprocesser är extremt svårt att förklara på ett lätt sätt, men jag förstår verkligen hur vanligt folk på gatan resonerar, säger Olle Vikmång.

Delar av bolagsstämman har fått skjutas fram till fullmäktige tar beslut den 27 maj, men formellt är det kommunfullmäktige som fattar avgörandet om ansvarsfrihet eller inte.