– Strömsholmen är en unik och magisk plats, som inte bara kan bli en destination i Norrköping, utan även en destination i Sverige, om man gör det här rätt, säger Niklas Haglund, ansvarig för affärs- och fastighetsutveckling vid Tjuren Projektpartner.

– Det har varit en lång diskussion och dialog, säger han.

Planen för hotellet var en stor publik del med restaurang, takterrass och kafé. Niklas Haglund talar om en bra och pragmatisk dialog med Karin Milles, även om de inte alltid tyckt lika.

I förrförra veckan var de överens om förutsättningar för ett reviderat bygglov, säger han och berättar att Tjuren skickat in en ansökan om ett sådant.

De extra hotellrummen ritade man in då operatören ville ha det så, säger Haglund som menar att den förändrade fönstersättningen var en mindre förändring av fasaden, som för övrigt skulle bli champagnefärgad.

Tjuren är redo att bygga hotellet, men för att det ska kunna byggas finns det ett antal förutsättningar som måste uppfyllas, som idag inte finnas på plats, säger Haglund.

Enligt honom var anledningen till att Tjuren inte startade markarbetet att sophanteringen inte är löst, att sopbilar inte får köra ut på Strömsholmen.

– Det är tråkigt att de har den inställningen, säger han om att kommunen inte förlänger avtalet.

Haglund säger att han vill ha en dialog med stadsplaneringsnämndens ordförande för att se om det går att lösa det här.