När kommunfullmäktige klubbade igenom detaljplanen för Lindö 2:1, sydöstra delen, i början av juni var det efter en stundtals hård debatt. Efterspelet likaså. Ledamoten Olle Felten (SD) kallade beslutet "odemokratiskt", då han inte ansåg att kommunen lyssnat på de boende i Lindö som protesterat.

– Resultatet av kommunfullmäktiges beslut är att man ställer sig bakom ett arbetssätt i stadsplaneringen som innebär att man aldrig behöver bry sig om vad medborgarna anser i ett samråd, bara man genomför den administrativa process som lagen föreskriver, sade han i Folkbladet då.

Läs mer:"Det är odemokratiskt".

Artikelbild

| Lindö strand. Sydöstra hamnområdet i Lindö. Perspektiv på stranden från vattnet.

Kikki Liljeblad (S), ordförande i stadsplaneringsnämnden, svarade:

– Jag vet faktiskt inte riktigt vad han menar. Detaljplaneprocessen har följt alla mått och steg. Det är skillnad på att göra som någon säger och att lyssna på dem.

Läs mer:"Vad menar du?"

Politikernas beslut överklagades av 14 personer och föreningar. Först till länsstyrelsen och sedan vidare till mark- och miljödomstolen i Växjö. I dagarna kom domstolens beslut: samtliga överklaganden avslås. På stadsbyggnadskontoret poängterar man dock att inget är klart än.

Artikelbild

| Radhus. SandellSandberg arkitekter har gjort illustrationen på uppdrag av Anebyhus.

– Domen har inte vunnit laga kraft än. Vi får vänta tre veckor och se vilket besked vi får, säger planarkitekt Jackie Leiby.

En av föreningarna som överklagat är Norrköpings Segelklubb (NSK). De arrenderar mark av kommunen vid området där kommunen nu har nya planer. Enligt den detaljplan som nu alltså är ett steg närmare att gå igenom, "tar" kommunen ett av hörnen på tomten. Jan Larsson är ordförande i NSK:

Artikelbild

| Utvecklingsområdet. Illustrationen har gjorts av ÅWL arkitekter på uppdrag av JM.

– Vi har inget emot byggplanerna generellt, men vi föreslog att de kunde ta en annan del av tomten. De har tagit det sydöstra hörnet och lagt en väg nära vårt klubbhus. Det är synd att den kommer så nära, säger han.

Enligt honom vill kommunen även anlägga en parkering mellan de planerade husen och vattnet. Något NSK har åsikter om.

Artikelbild

| Bostäder. Det blir det här om kommunen får bestämma.

– Vi kunde gärna ha minskat ner vårt arrendeområde, så att parkeringen kunde ha förlagts någon annanstans. De kunde ha löst det på något annat sätt, säger han.

Sista instans att överklaga till är mark- och miljööverdomstolen.

Artikelbild

| Jan Larsson. Ordförande NSK.

Tänker ni göra det?

– Det får vi ta ställning till. Vi är de enda sakägarna och vi kommer att ha ett möte med kommunen i början januari, säger Jan Larsson.

Övriga överklagande är Naturskyddsföreningen, Lindö Villaägarförening och elva privatpersoner. Privatpersonerna uppger bland annat buller- och insynsorsaker samt att området används av många Norrköpingsbor i rekreationssyfte. Föreningarna framhåller bland annat översvämningsrisker, värdefulla naturvärden och strandskydd.