Det var i slutet av förra året som förre landshövdingen Björn Eriksson, nu ordförande för Säkerhetsbranschen, lanserade en vitbok med namnet "Korten på bordet" som ifrågasatte tendensen mot ett kontantlöst samhälle. Nu har han gått vidare med frågan genom att ställa sig bakom ett kontantuppror.

– Jag använder själv kontokort men jag tycker att utvecklingen att bankerna försöker tränga undan kontanter är oroväckande. Orsaken är att man kan ta betalt för kort men man får inte ta betalt för kontanter, säger Björn Eriksson.

Han ser detta som en större fråga än den rent praktiska hanteringen.

– Mitt huvudargument är att om man mot förmodan skulle vilja ta bort kontanterna i samhället så är det ytterst en demokratifråga, det ska inte handla om några få storbankers agerande för att öka på sina egna vinster, betonar Björn Eriksson som tycker sig märka en stor tystnad från bankernas sida om de här frågorna.

– Det beror väl på att man vill tiga ihjäl frågan.

Tendensen med minskningen av kontanter visar sig på flera sätt enligt Björn Eriksson.

– Ett exempel är nerdragningen av antalet uttagsautomater, ett annat att man tar mer betalt för sedeltransporter. Om du till exempel är pensionär boende i Grytgöl och inte kan det här med kontokort, vad gör du då?, frågar Björn Eriksson som tycker att det borde finnas sätt att påverka denna utveckling från samhällets sida.

– På sikt skulle man kunna tänka sig att staten föreskrev att tillhandahåller du inte kontanter får du inte bedriva bankverksamhet.

För några år skedde nerdragningar av kontanthanteringen på olika bankkontor i länet. I Söderköping bytte både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet till en bank där kontanthanteringen var kvar när det stod klart att flera av de andra bankerna valde att göra sina kontor kontantfria.

– Kanske kunde kommuner kräva att om en bank ska sköta kommunens affärer så ska de tillhandahålla kontanter, annars går erbjudandet till en annan bank, vissa kommuner gör så har jag förstått, säger Björn Eriksson som menar att man helt enkelt får vara lite mer aktiv och göra motstånd mot denna utveckling.

Nu går arbetet med kontantupproret vidare.

– Vi kommer att ha en samling på Kungliga myntkabinettet i Stockholm i morgon torsdag, då träffas olika människor som skrivit och pratat om det här för att samtala, nu handlar ju mycket om att driva opinion i denna fråga, avslutar Björn Eriksson.