I tisdags presenterade Svenskt näringsliv sin enkätsundersökning där företagare svarat på frågor om företagsklimatet i respektive hemkommun. Resultatet för Norrköping är inte upplyftande: man tappar kraftigt i betyg och dalar från 3,31 till 2,86 i det sammanfattade värdet vilket är ett trendbrott från den ökning som kunnat ses från 2016 till 2018.

Tittar man på delfrågorna kan det konstateras att betyget sjunker när det gäller upplevelsen av både politikers och tjänstemäns attityder till företagande. På frågan "Bedriver din kommun verksamhet som ditt företag skulle vilja utföra" svarar hela 25 procent av Norrköpingsföretagarna som tillfrågats i enkäten ja: det är högst siffra i länet och betydligt över rikssnittet som är 17,75 procent.

– Vi tar till oss av kritiken som framkommit i enkätundersökningen och för oss är det är viktigt att näringslivets förutsättningar är de rätta. Vi kommer initiera till en bredare dialog med näringslivet. Diskutera resultatet i enkäten, näringslivets behov, ta fram strategi och plan, som sedan snabbt ska prioriteras och verkställas., säger Pontus Lindblom i ett pressmeddelande.

Kommunen framhåller att man under 2018 gjort insatser för att förbättra servicen och mottagandet: bland annat nämns inrättandet av ett kontaktcenter och sammanslagningen av stadsbyggnadskontoret, miljökontoret och tekniska kontoret som ska leda till att effektivisera handläggning, service och bemötande.

– Vi som företagare och jag som ordförande i näringslivsrådet i Norrköping vill framhålla vikten av att kommunen genom åren bjudit in näringslivet till delaktighet för att utveckla och förbättra företagsklimatet, kommenterar Cecilia Aldén, ordförande näringslivsrådet i pressmeddelandet.

– Bland annat har redan ett större arbete påbörjats med att ta fram en strategi och handlingsplan för kompetensförsörjning med syfte att stärka samarbetet mellan kommun och näringsliv. Näringslivet brinner verkligen för Norrköping och vi ska göra allt vi kan för att det här ska bli så bra som möjligt för oss som verkar här och utvecklar staden.

I östra länsdelen får samtliga kommuner högre betyg än 2018 förutom Norrköping.