Ättetorpsbron, den järnvägsbro som för Södra stambanan över E4:an mellan Åby och Norrköping, är gammal och sliten och ska nu moderniseras.

Bron ska ersättas med två nya enkelspårsbroar.

Arbetet inleds den här helgen och kommer att få konsekvenser för trafiken på E4:an.

Artikelbild

| Endast ett körfält på E4:an i södergående riktning kommer att vara öppet under hösten och vintern.

Södergående körfält kommer att stängas av och all trafik kommer att få köra på norrgående körfält istället.

– Det blir tvåfiligt norrgående och enfiligt södergående. När arbetet är klart på ena sidan kommer vi flytta över all trafik till södergående körfält istället, säger Youssef Hassib, projektledare på Trafikverket.

 

Det är en sträcka på 300 meter som berörs av arbetet. Körfälten kommer att vara smalare än normalt och hastigheten sänks från 110 km/h till 70 km/h.

Så kommer det att se ut fram till 1 april nästa år. Först då släpps trafiken på som vanligt igen.

– Vi gör något som är nödvändigt för järnvägstrafiken på lång sikt. Det här har självklart en påverkan för biltrafiken. Mitt budskap till trafikanterna är att tänka på säkerheten först och att planera sina resor, säger Hassib.

 

Hur påverkar arbetet tågtrafiken?

– Vi kommer stänga av trafiken vissa nätter från och med våren 2020. Sedan kommer det vara totalt avstängt under vecka 44 då vi behöver få tillgång till hela stambanan för att göra vår inkoppling.

Ättetorpsbron beskrivs som strategiskt viktigt för både person- och godstrafik på Södra stambanan, bland annat då det är den enda vägen för tungtransporter ut mot Norrköpings hamn.

I december 2020 ska hela arbetet vara klart.