Co-think.

Så heter det projekt som Ektorpsringen nu deltar i.

Det är ett samarbete mellan fem utbildningskontor och fem pilotskolor från olika fem länder i Europa – Sverige, Finland, Danmark, Nederländerna och Storbritannien.

Artikelbild

| Nellie Lundberg och Jennifer Petersson tycker att projeket varit både lärorikt och roligt.

Bakgrunden till projektet är de utmaningar som skolan står inför gällande undervisning i programmering och digital kompetens, som i höst kommer att finnas med i läroplanen för grundskolan.

– Internationalisering bidrar till innovation och metodutveckling, stärker språkkunskaper och bygger nätverk. Vi har enormt mycket att lära av hur skolor i Europa arbetar med digitala verktyg och programmering i klassrummet, säger Katarina Sperling, internationell projektsamordnare på utbildningskontoret.

Under våren har eleverna i på Ektorpsringen fått arbeta med att sätta ihop sin egen dans och programmera dansinstruktioner.

Elever på samarbetsskolorna i de andra länderna har sedan med hjälp av dessa instruktioner fått pröva på just den dansen och spelat in det hela på en video som eleverna på Ektorpsringen nu fått se.

– Jag tycker att det har varit väldigt kul att få se hur skolor i olika länder tolkar saker på olika sätt. Det här är något jag jättegärna skulle vilja fortsätta med, säger Nellie Lundberg.

Det är inte första gången de arbetar med programmering i skolan, men den här gången har det varit lite annorlunda än tidigare. Då har det mer handlat om att programmera en robot eller liknande. Nu har de fått skapa något eget från grunden.

– Man får lära sig att tänka utanför boxen. Det kan man inte göra i matte liksom, men det är helt annorlunda när det gäller teknik. Och det är roligare att göra en dans än att sitta och jobba med en bok. Sedan har det varit kul att samarbeta inom klassen. Det är inte så ofta man får göra det, säger Nellie.

– Det har också varit kul att ha kontakt med skolor i andra länder, fyller Ellen Harbman i.

I går var det final i det som kommit att kallas "Learnathon". Eleverna fick då titta på de andra skolornas videoinspelningar och ge sina omdömen på de olika danserna.

– Utmaningen har varit att göra en dans som alla kan lära sig. Att göra den så simpel så att man kan få ner den på ett papper och skicka till elever i ett annat land, säger Ellen.