Det är Mark- och miljödomstolen i Växjö, som konstaterar att det vitesföreläggande som byggnads- och miljöskyddsnämnden i Norrköping tidigare förelagt markägaren, är lagligen grundat och har nu vunnit laga kraft.

Domstolen bedömer att 52-åringen både har faktisk och rättslig förmåga att följa föreläggandet och därför döms hon nu att betala vite på 50 000 kronor.

Bakgrunden till det utdömda vitet, är att 52-åringen redan den 13 december 2017, fick ett föreläggande av nämnden, att städa upp tomten, så att den kan anses vara i vårdat skick.

Det innebar att hon skulle ta bort skrotbilar, bildäck, bildelar, bilbatterier, metallskrot, byggmaterial, trasiga maskiner och annat som ligger utspritt på tomten. Något som dock inte har skett.

Nämnden delgav 52-åringen beslutet den 9 februari 2018 som inte har överklagats.

Vid nämndens besök den 13 juni 2018, konstaterades att situationen på tomten var oförändrat skräpig. Föreläggandet har med andra ord inte följts.

Ärendet gick då vidare till Mark- och miljödomstolen, som bett 52-åringen att yttra sig över nämndens ansökan, men hon har inte hört av sig till domstolen.

Hon har dock uppgett att hon mottog handlingarna den 16 november 2018 och en stämningsman har även överlämnat föreläggandet till kvinnans sambo.

Domstolen tillägger att när stämningsmannen var på plats på Vikbolandet den 9 februari 2018, för att delge 52-åringen vitesföreläggandet, skymtar han 52-åringen innanför köksfönstret, men hon öppnar inte dörren.

Han sätter därför fast papprena på dörren och skickar ett SMS till 52-åringen.

Beslutet om vitet på 50 000 kronor, går att överklaga till mark- och miljödomstolen inom tre veckor från domens datum, senast den 4 april 2019.

När Folkbladet skrev om den här tomten 2013, står det att byggnads- och miljöskyddsnämnden tampats med ägaren av den här tomten, sedan slutet av 1990-talet.

Läs mer: Nämnden har tampats med fastighetsägaren sedan slutet av 1990-talet.

Då nämnde vi också att nämnden hade ännu ett ärende på gång med den dåvarande ägaren av tomten, nämligen ett ”skrotupplag” på den forna bensinmackens tomt i Östra Husby.

Ett ärende som för övrigt fortfarande lär fortgå, eftersom macktomten än idag belamras med skrotbilar och annan bråte.