Den 46-åriga Norrköpingsmannen ska avtjäna ett 1 år och 2 månader långt fängelsestraff efter att ha dömts för grovt bedrägeri och häleri, domar som vunnit laga kraft vid Göta hovrätt och Svea hovrätt.

Mannen har delgivits beslut om att inställa sig på Kolmårdsanstalten för att avtjäna sitt straff, vilket han har begärt uppskov med, men uppskovet beviljades inte och mannen dök aldrig upp.

Om han hittas så ska han "införpassas" till närmaste slutna anstalt eller häkte. Efterlysningen innehåller dock inga kännetecken utan samtliga kolumner om exempelvis hårfärg, längt och tatueringar har lämnats tomma.