Enligt domen från tingsrätten från mars i år så skulle 19-åringen tillsammans med en annan man, dödshotat målsägande med våld om han inte gav dem sina kläder, klocka, telefon, plånbok och nycklar.

Men hovrätten menar att det inte är bevisat att han faktiskt deltog i rånet. Ett vittne säger att 19-åringen var så kraftigt berusad att han var illamående, inte kunde prata ordentligt och inte kunde fokusera blicken.

Att målsägaren hade en narkotikaskuld till 19-åringen gör att hans uppgifter bör bedömas med viss försiktighet.

Och tingsrätten var inte enig i sin dom. Rådmannen var skiljaktig och ansåg att den bevisning som lagts fram inte var tillräckig för en fällande dom.