Patienten hyperventilerade när han kom in till sjukhuset, men ingen kontroll av personens grundläggande tillstånd gjordes. Efter runt sex timmars väntan på röntgen försämrades patienten och dog sedan av hjärtstopp orsakat av blodförgiftning, enligt en lex Maria-anmälan,

I anmälan kan man läsa att patienten uppger att han fått plötsligt påkommen svår smärta i knäet, efter en vridning av samma knä.

Efter en bedömning av en läkare efter ett par timmar, överväger man en punktion av knäet, men man avstår och beställer röntgen, så snart som dagpersonalen på röntgen börjat sitt arbetspass.

Men efter fem, sex timmar uppmärksammar personalen att patientens tillstånd försämras och efter en läkarkontakt, uppstår en misstanke om att patienten drabbats av septisk artrit.

Patienten flyttas då till IVA, intensivvårdsavdelningen, där patienten får ett hjärtstopp, som man inte lyckas häva, utan patienten avlider i sviterna av sepsis.

En händelseanalys har utförts och åtgärder pågår på Vrinnevisjukhuset, för att förhindra en upprepning av det inträffade.

Tilläggas kan att sepsis alltså är ett allvarligt tillstånd, som förr kallades för blodförgiftning. Sepsis innebär att en infektion påverkar hela kroppen och gör att viktiga organ som hjärtat, lungorna, hjärnan och njurarna inte fungerar som de ska. Sepsis kan vara livshotande och det är därför viktigt att man söker vård direkt, om man tror att man själv eller en närstående fått sepsis.