I beslutet går att läsa att mark- och miljööverdomstolen fastställer Länsstyrelsen i Östergötlands beslut från den 26 februari 2015 att upphäva Norrköpings kommuns bygglov från den 8 oktober 2014. Det innebär att Wildfire står utan bygglov och betraktas som ett svartbygge.

– Det stämmer, det krävs en detaljplan, säger Mårten Tagaeus, djurparkens advokat.

Nu väntar kommunen på att höra av ansvarig från Kolmårdens djurpark om hur de tänker göra.

– Sannolikt kommer de att vilja ha ett planbesked för att kunna gå vidare med en detaljplan som en grund för ett nytt bygglov, säger Reidar Svedahl, ordförande i bygg- och miljönämnden.

Råder det åkförbud med Wildfire nu?

– Det är väl en rimlig tolknig av domen att man inte får ha den igång.

Kommer ni att se till att Wildfire rivs?

- Det är jätteviktigt att alla behandlas på samma sätt, samma lagar gäller för Kolmårdens djurpark som för privatpersoner som byggt utan bygglov. Det är sannolikt att vi kommer be dem ta bort Wildfire, säger Reidar Svedahl.

Läs mer:Svartbygget Wildfire

Samtidigt menar han att kommunen ska göra allt för att hjälpa Kolmårdens djurpark när det gäller att ta fram en ny detaljplan.

– Men det är inte osannolikt att den kommer att överklagas till länsstyrelsen.

Kommer det att ta flera år inne en ny detaljplan kan antas och godkännas i alla instanser?

Nej, inte flera år, det kommer att gå mycket snabbare, säger Reidar Svedahl.

Christer Fogelmarck, tf vd för Kolmårdens djurpark är besviken över beslutet.

– Vi hade naturligtvis hoppats på ett annat besked, men vi är väl förberedda för olika scenarios. Innan vi vet hur vi ska gå vidare ska vi nu sätta oss in i skälen för beslutet. Därefter ska vi träffa kommunen för att utvärdera våra alternativ.

– Vår intention med Wildfire var att fler skulle upptäcka och dela vår passion för Kolmården och den fantastiska park som det faktiskt är. Vi är ett familjeföretag som återinvesterar varenda krona i vinst och behöver långsiktigt stabila förutsättningar för att ha möjlighet att fortsätta att investera i våra parker, säger Christer Fogelmarck.

Läs mer: Djuren bryr sig inte

Läs mer: Sista ronden om Widfire

Läs mer: Bygger i väntan på beslut

Läs mer: Protester

Läs mer: Får bygglov