I koalitionen ingår S, L, C och MP och på måndagsförmiddagen höll de en pressträff på Vrinnevisjukhuset där de presenterade hur de vill fördela de 17 miljarder kronorna som det handlar om i budgeten. 86 procent av summan går till hälso- och sjukvårdsnämnden, och det var också på förslag här som tonvikten låg denna förmiddag.

Höjningen av landstingsskatten med 85 öre från år 2020, för att hamna på rikssnittet på 11,55 kronor, hjälper till stor del koalitionen att skapa en budget i balans. För åren 2020-2023 får man enligt deras kalkyl ett överskott med 151, 156 respektive 161 miljoner kronor. Regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S) förklarade skattehöjningen:

– Vi har legat lägst i hela landet och nu ligger på vi snittet. Det går inte att ha lägst skatt och samtidigt ha de här underskotten.

Att inget av partierna lyfte fram detta i valrörelsen, var helt normalt, menade politikerna:

– Det svider alltid i en liberal att höja skatten. Men nu hade vi utrett alla andra förslag, sade Alexander Höglund (L).

Centerkollegan Kerstin Sjöberg fortsatte:

– Vi visste inte att det skulle bli så här då, och hänvisade till minskade intäkter från staten.

– Men det löser inte allt, utan nu måste vi samtidigt jobba mer effektivt.

Denna effektivitet ska bland annat ske genom koalitionens satsning på nära vård och digitalisering. Det betyder inte att all vård sker i hemmet och att alla måste ha en dator eller smart mobil för att fylla i uppgifter, eller träffa doktorn genom en skärm; det försäkrar politikerna. Men möjligheten ska finnas för de som kan och vill:

– Vården kommer aldrig bli helt digital, som andra delar i samhället. Men vi har legat lite efter och för de som vill så finns en möjlighet att bli mer digitala. På så sätt frigörs personal och utrymme för de som inte kan eller vill, förklarade Agneta Niklasson (MP).

Digitala verktyg ska heller inte ersätta sjuksköterskor och läkare, utan vara ett komplement till dem så att de kan fokusera på det som de ska: att ge vård, förklarade Alexander Höglund. Nära vård innebär bland annat att vårdcentraler stärks och att vi östgötar ska erbjudas fast vårdkontakt och få vård i rimlig tid.

Genom att låta FN:s globala mål om klimatet löpa som en röd tråd genom budgeten, sätts fokus på att ställa om till fossildrivna fordon och minska på transporterna. Detta kan exempelvis göras genom att träffa en specialistläkare via länk.

– Ta Valdemarsvik som exempel. Där fungerar vårdcentralen som en språngbräda mellan patient och specialistläkare. Patienten går till vårdcentralen och får hjälp att träffa specialistläkaren via länk. Enklare för patienten och så slipper man transporter, sade Kerstin Sjöberg.