Enligt SOS Alarm har drygt 50 liter bränsle läckt ut på en plats på Ingelstaområdet. Enligt räddningstjänsten ska det inte finnas någon risk för att bränslet rinner ner i någon dagvattenbrunn.