krönika Europarådskommittén CPT i Strasbourg (European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment), har som uppgift att undersöka om frihetsberövade personer på bland annat psykiatriska kliniker behandlas väl och i enlighet med gällande Europakonvention.

När jag tjänstgjorde som Sveriges ledamot i kommittén för fem år sedan fick jag information om att barn med autism i Frankrike behandlas med så kallad ”packing” på psykiatriska kliniker.

Metoden innebär att barnet läggs på en madrass medan vårdpersonal med tvång virar in det i blöta lakan. Barnet får sedan ligga där i en timme och tanken är att det ska komma i kontakt med ”sina innersta känslor” och ge uttryck för ”kroppsliga fantasier” enligt den psykoanalytiska teorin.

”Behandlingen” kan naturligtvis beskrivas som regelrätt tortyr.

Jag lyckades övertyga mina kolleger att kräva av den franska regeringen att sätta stopp för den omänskliga behandlingen.

Vi skickade en begäran till det franska inrikesdepartementet om att få sända en delegation från vår kommitté till Paris för inspektion på plats.

Reaktionen från fransmännen var ilska och indignation.

Man ansåg att vi blandade oss i Frankrikes interna angelägenheter men gick ändå motvilligt med på vår förfrågan.

Trots att FN 2016 konstaterade att ”packing” kan likställas med misshandel fortsätter övergreppen på flera psykiatriska kliniker i Frankrike och ett antal föräldrar har mist vårdnaden om sina barn efter att ha vägrat behandlingen och försökt få en ny läkarbedömning av sina barn utanför hemkommunen.

Även i Sverige förekommer skattefinansierad vanvård och kvacksalveri sedan många år.

Den antroposofiska Vidarkliniken i Järna använder Iscador, ett fermenterat vattenextrakt från mistel, som cancerbehandling då man hävdar att medlet stärker immunförsvaret och hämmar tumörtillväxten, ett påstående som saknar vetenskapligt stöd.

På antroposofernas vårdcentral Vidar har patienter ordinerats myrextrakt som smärtstillande och ”rytmisk insmörjning av njurarna med kopparliniment” mot ångestsjukdom.

Stockholms läns landsting har tidigare avslagit antroposofernas ansökan om att få starta en egen barnavårdscentral efter att en barnmorska propagerat mot vaccination av barn. Antroposoferna anser nämligen att sjukdomarna är ”naturliga kriser i ett barns utveckling”.

Barnmorskan är nu anmäld till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

På en tidigare barnavårdscentral i Järna var vaccinationsgraden för mässling, röda hund och påssjuka bara 4,9 %. Motsvarande siffra i Stockholms län är 95 %. En gravid kvinna riskerar fosterskador eller missfall om hon blir smittad av röda hund.

Under åren 1998-2006 erhöll Vidarkliniken 3 miljoner kronor per år direkt från statsbudgeten och tyvärr fortsätter skattebetalarnas pengar att göda verksamheten.

Trots tidigare avslöjanden om omfattande brister i vårdkvalitet får Vidar vårdcentral fortsätta sin verksamhet.

Det är samma vårdcentral som på sin hemsida rekommenderar lökomslag mot öroninflammationer hos barn och citronomslag på vaderna vid febersjukdom.

Inte ens den akademiska världen klarar alltid av rågången mellan vetenskap och bluff. Karolinska Institutet startar en kurs till våren med ”praktiska insmörjningar och andra antroposofiska metoder”.

Kursen ska delvis hållas på Vidarkliniken.

Övergreppen mot de autistiska barnen i Frankrike och det skattefinansierade kvacksalveriet i Vidarklinikens regi är båda exempel på när vidskepelse och farliga irrläror tillåts tränga undan vetenskap och beprövad erfarenhet.

Det är hög tid att sätta stopp för vansinnet.