Det har utretts, vänts ut och in på, inspekterats, besiktats och tittats in i framtiden. Lägg därtill att åsikterna varit många – "vi har nog aldrig träffat på så många experter på broar som det senaste året" – som kommunalråd Karin Jonsson (C) lite skämtsamt kommenterade allmänhetens alla förslag om Femöresbron under torsdagens pressträff.

Men nu ligger det svart på vitt där på bordet, tjänstemännen på tekniska kontorets förslag till politikerna i tekniska nämnden: Bygg en ny bro, renovera inte den gamla.

– Alla kunskaper, besiktningsrapporter och fakta ligger till grund för det här förslaget. Vi vet att många tycker saker om bron, men vi framför ett förslag som vi anser är möjligt, förklarade Anna Boholm, projektledare för Bro över Motala Ström.

Artikelbild

| Anna Boholm. Projektledare Bro över Motala Ström.

Innan det hade hon lyft fram argument för en ny bro framför att restaurera den gamla; nutidens krav på tillgänglighet och drift, risken att svetsa i 100 år gammalt stål, vattenhöjd om 100 år givet dagens klimatförändringar och livslängd och kostnad för de olika alternativen.

Beslutet kommer att fattas när nämnden sammanstrålar torsdagen den 18 januari. Karin Jonsson är ordförande i nämnden och har märkt varåt det lutar:

– Vad jag har hört så tror jag att det kommer att fattas beslut om en ny bro, säger hon.

Faktum är att mycket av bakgrundsjobbet för en ny bro redan har gjorts under året; kommunen har bland annat förberett för tillstånd och haft planerna ute på samråd för de som bor eller arbetar i närheten. För även om tjänstemännen förutsättningslöst utrett de två förslagen, menar Karin Jonsson att det hade behövts en ny bro oavsett vilket förslag de kommit fram till:

– Det handlar om en bro där 80 procent måste bytas ut, säger hon.

Läs mer:"Förhoppningsvis finns den på plats redan nästa år".

Hur den nya bron ska se ut är inte klart, mer än att det ska vara en "fackverkskonstruktion", en konstruktions- och dimensioneringsmetod när man önskar låg vikt i kombination med god bärighet. Stadsarkitekt Karin Milles och stadsantikvarie Hanna Domfors kommer att få tycka till om den nya bron, innan olika arkitekter kommer att få rita förslag på utseende.

– Vi kommer att ta vara på den kompetens som finns inom det här området för att få en bro som passar in, säger Karin Jonsson.

Den nya bron beräknas bli längre och högre än den gamla, och kosta mellan 20 och 25 miljoner. Livstiden ligger mellan 80 och 100 år. Fattas beslutet nästa vecka är tidsplanen att en ny bro finns på plats vid utgången av 2019. Om Brostugan kommer att stå kvar den står i dag är oklart.