I sitt förslag till strategisk treårsbudget kommer Trafik- och samhällsplaneringsnämnden prioritera satsningar för att öka det hållbara resandet.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet vill göra det lättare för folk att ta sig till och från hållplatser.

"Man kanske börjar resan med bil eller cykel till en omstigningshållplats där man tar buss eller tåg och avslutar med att gå eller cykla sista biten. De kombinerade färdsätten ska upplevas som en sammanhållen resa", skriver koalitionen i ett pressmeddelande.

– För många invånare i Östergötland innebär resandet att man använder flera olika trafiksätt för att fullgöra sin resa. Vårt fokus är att få hela resan att kännas som en sammanhållen resa och på så sätt göra det mer attraktivt att resa kollektivt, säger Göran Gunnarsson (C), ordförande i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

Ett annat område som prioriteras i förslaget är Region Östergötlands samverkan med kommunerna när det gäller gymnasieungdomars resande.

– Gymnasieungdomar är framtidens resenärer. Vi behöver utveckla samarbete med kommunerna för att skapa goda resmöjligheter för dem. Har man vant sig vid att resa kollektivt som ung ökar förutsättningarna för att man fortsätter resa kollektivt även när man blir äldre, säger Gunnarsson.