Under fredagen hölls styrelsemöte i moderbolaget Rådhus AB, där en av punkterna som diskuterades var framtiden för det kommunala eventbolaget Upplev Norrköping.

– Det var främst två saker som diskuterades, det första var att vi fick ta del av KPMGs rapport om Marvel och en enhällig styrelse ansåg att man nu verkligen har försökt reda ut allt och jag och många med mig tyckte att det var bra att styrelsen till största del ställt sina platser till förfogande efter den kritik som framfördes, säger Lars Stjernkvist.

En tjänstemannastyrelse tar över fram till bolagsstämman i mars.

– Även om den politiska styrelsen avgått så finns det saker som behöver rättas till, som inte är av politiskt slag utan formalia, säger Lars Stjernkvist.

Man kommer att göra förändringar på så vis att delar av Upplev Norrköpings verksamhet förs över till förvaltningsform, vilket inte innebär att all verksamhet försvinner.

– Norrköping förblir en evenemangsstad. Vi ska komma ihåg att det var ett evenemang som misslyckades som berodde på ekonomiska misstag. Det betyder inte heller att vi överger ambitionen att arrangera stora arrangemang som är publika och ekonomiskt framgångsrika. Det vi lärt oss är att aldrig riskera mer pengar än man har, säger Lars Stjernkvist.

Inför bolagsstämman är det revisorerna som ska granska bolagets verksamhet och föreslå om styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet och vilket ansvarsutkrävande förre vd kan ställas inför.