Den här hösten inleds ett nytt projekt i Norrköping med syfte att stimulera läsintresse och språkutveckling bland de allra yngsta.

Bokstart som projektet kallas är en nationell satsning och riktar sig till barn upp till tre år och deras föräldrar.

Förhoppningen är att få fler föräldrar att läsa med sina barn och att fler ska få upp ögonen för biblioteken och deras verksamhet.

Artikelbild

| Margareta Gustafsdotter och Wafaa Alnafei är bokstartare i Norrköping. De ska försöka få fler föräldrar att läsa med sina barn.

I Norrköping är det alla de som tillhör BVC Ringdansen och BVC Mirum med barn som blir sex månader under hösten som får chansen att delta.

I projektet ingår bland annat hembesök där bokstartarna visar och ger tips till föräldrar hur de kan göra lässtunden mer intressant. Det första besöket sker när bebisen är sex månader, det andra när barnet är tio månader.

– Man kan aldrig veta hur det kommer att gå men hittills har det gått utmärkt. Alla vi besökt har tagit till sig av informationen. Vi försöker övertyga dem om att skapa rutiner kring läsning och vi berättar också hur man ska läsa, att dramatisera sagan, att man försöker fånga barnens intresse och gör det till en rolig och lärorik lässtund, säger Wafaa Alnafei som tillsammans med Margareta Gustafsdotter är bokstartare i Norrköping.

 

Artikelbild

| Hali Ismael och hennes dotter Leena, sju veckor, är två av deltagarna i bokstartsprojektet. Hali berättar att hon redan börjat läsa för Leena.

Liknande koncept har testats med framgång i andra länder och sedan i fjol sprids nu bokstart i Sverige.

Det är Kulturrådet som står bakom projektet och Östergötland beviljades medel för bokstart under 2019.

Artikelbild

| Tage, 13 månader, var också på plats och kollade in det nya minibiblioteket tillsammans med sin pappa Malte Sommarö.

Förhoppningen är att fler bibliotek och barnavårdscentraler i kommunen ska få chansen att delta vartefter.

– I England, Nederländerna och Danmark har man kört det här i många år och man har kunnat se tydliga effekter. För att klara sig i dagens samhälle behöver barn introduceras till läsning tidigt och bygga upp sitt ordförråd, säger Margareta.

 

I samband med bokstartsprojektet har nu Ringdansens barnavårdscentral fått ett eget minibibliotek där besökarna kan låna böcker till sina barn och i tisdags var det invigning av "Minibibban".

Det bjöds på cider och snacks, bokfiskdamm, sagostund och sedvanlig bandklippning.

Hali Ismael var en av besökarna och är en av de som kommer att delta i projektet. Hon var där tillsammans med sina döttrar Leena, sex veckor, och Zuad, 2 år.

– Jag tycker det här jättebra. Jag läser redan för mina barn och det är jättekul att den här möjligheten att låna böcker finns, säger hon.