Stadsmuseet står utan chef sedan den tidigare chefen blev flyttad på efter arbetsmiljöproblem. Närmaste chef är kultur- och fritidsdirektör Maria Modig.

Nu när tjänstemannaförslag från kultur- och fritidskontoret är att samlokalisera tjänstemännen från kansliet i Klockaretorpet med Stadsmuseets personal på annan plats inne i stan känner de sistnämnda att det sker över deras huvuden.

– Vi har ingen chef och därför ingen som för vår talan just nu, säger intendent Sofia Hammarqvist, skyddsombudet Theres Furuskog och museipedagog Ellika Kyndel som önskar att politikerna skulle besöka dem.

Artikelbild

| Utsikt mot gårdsmiljön, i Industrilandskapet.

Skiöldska huset är en del av museet, säger de. Här finns inte bara kontor, utan även besöksytor, arkiv, bibliotek, ateljé och forskarrum. 14 personer arbetar här.

– Vi har pedagoger som går ner och tar visningar, vi bygger utställningar. Jag själv tar emot forskare som besöker våra arkiv. Vi är en del av museet, vi är en utåtriktad verksamhet, det här ingår i vårt varumärke. Det skulle skada oss mycket och vara väldigt splittrande, säger Sofia Hammarqvist om flyttförslaget.

– Jag tror att det skulle kunna vara fallet nästan, plus att vi har en hårt ansträngd ekonomi redan. Nu får Norrköping bestämma sig, ska vi ha ett Stadsmuseum eller inte?

– Det handlar inte bara om var vi har våra kontor, utan det handlar om en hel kulturmiljö som hör ihop med Industrilandskapet.

Artikelbild

| Arkivet med Norrköpingshistoria. Hit kommer många forskare.

I Skiöldska huset, byggt 1750, bodde fabrikören som drev färgeriet där det i dag är Stadsmuseum. Byggnaden ingår i kvarteret Bergsbron 8 som kommunen köpte 1970. 

–  Var ska ett museum vara om inte i ett byggnadsminne? Ska vi inte sitta ihop med övriga museet? 

Frågan är vad som ska hända med byggnaden om Stadsmuseets personal tvingas flytta därifrån.

Ellika Kyndel efterlyser en diskussion om privatisering av Industrilandskapet.

Andra möjligheter till besparingar borde man undersöka först, menar de tre. Stadsmuseet betalar till exempel för lokaler i Brunnshotellet och på Butängen. 

Och varför kan inte kultur- och fritid flytta in i Skiöldska huset, här finns plats, säger Theres Furuskog.

Stadsmuseet står för en stor del av besöksmålen i stan, men hotas ständigt av nedskärningar. I dag har man inte råd att driva museidelen av Färgargården och knappt att vårda hällristningsområdena.

– Vi håller extremt många bollar i luften, med väldigt lite medel, och man skär bara ner mer och mer. Snart går det inte längre, säger Sofia Hammarqvist.