Östergötlands arkitekturpris delas årligen ut till ett projekt av hög arkitektonisk kvalitet. På onsdagskvällen tillkännagavs 2015 års vinnare i Konsthallen Passagen i Linköping. Det blev Kopparhammaren 2, en av de gamla textilfabrikerna vid Motala ström som idag används som delar i Linköpings universitets Campus Norrköping. Byggnaden totalförstördes av en brand som även skadade grannhusen.

Uppdraget att återuppföra byggnaden gick till AG Arkitekter som skapat ett hus anpassat till dagens behov av utbildningslokaler, men som även kan nyttjas för andra typer av lokalbehov och verksamheter.

"Den nya byggnaden möter med röd putsad fasad och svart plåttak, från land via ett entrétorg och från Strömmen via Campusbron som medger ett flöde för fotgängare genom Industrilandskapet och där hårda ytor av betong, asfalt och gatsten bildar ett gemensamt golv" kan man läsa i det pressmeddelande som skickas ut.

Juryns motivering lyder: Universitetsbyggnaden Kopparhammaren 2 tilldelas Östergötlands arkitekturpris år 2015 för att den utgör Juryns motivering lyder: Universitetsbyggnaden Kopparhammaren 2 tilldelas Östergötlands arkitekturpris år 2015 för att den utgör ett inkännande tillägg och komplettering till Industrilandskapet som utan åthävor återupprättar fronten mot Motala ström och som genom saklig och sparsmakad arkitektur ger en inramning och plattform för utveckling av högskoleområdet såväl inom byggnaden som utomhus. som utan åthävor återupprättar fronten mot Motala ström och som genom saklig och sparsmakad arkitektur ger en inramning och plattform för utveckling av högskoleområdet såväl inom byggnaden som utomhus.